Geplaatst op: 25-08-2004 21:45 

Je denkt dat je droomt of dat je de Fabeltjeskrant leest, maar niets is minder waar het artikel viel echt te lezen in het regionale dagblad de Goudse Courant van woensdag 04 08 2004: 

Berberles voor Goudse christenenGouda - De christelijke werkgroep Van Berbers tot buren heeft het initiatief genomen om cursussen Berbers te faciliteren voor Goudse christenen. 
Deelnemers proberen op deze manier gemakkelijker in contact te treden met Marokkanen in de Goudse christenen. 

Volgens Jan Smits van de werkgroep is het primaire doel niet om Marokkanen te bekeren tot het christendom. 
"Maar ons streven gaat wel verder dan alleen het leggen van een vriendschappelijk contact met de Marokkaanse buur. Het blijft een verlangen om hen te laten delen in ons geloof. Moslims kennen Jezus ook vanuit de koran. Wij zouden hun willen meegeven, dat hij naast een belangrijke profeet vooral ook onze Verlosser is". 
De cursus, die ook door niet-christenen is gevolgd, wordt gegeven door de Marokkaanse docent Ramdani, verbonden aan de Tilburgse universiteit. 
"Hij doet dat op zeer deskundige wijze. Toch is het zeker niet zo dat de cursisten de taal nu vloeiend spreken. Maar het kan helpen om het ijs te breken. Zelf heb ik als hulpverlener in Oezbekistan gewerkt en daar merk je dat het geweldig is als mensen de moeite doen om maar een paar woordjes van jouw taal te leren". 
Smits heeft ondervonden dat er veel bij Marokkanen naar boven komt, als ze in de eigen taal worden aangesproken. 
"Ze zien het als een enorme blijk van belangstelling. 
In Nederland, maar ook in het eigen land, wordt de Berberse taal en cultuur nauwelijks getolereerd. Vaak beginnen mensen direct over hoe hun leven nu eigenlijk is in Nederland. De kennis van de taal, hoe matig ik die nu ook beheers, schept toch een vertrouwensband". 
De Goudse Martine van Erk, die de taalcursus voor beginners heeft gevolgd, zegt zich vooral te hebben willen inleven in Marokkanen. 
"Ik heb wel wat negatieve reacties gehad, in de trant van: laat hen eerst maar goed Nederlands leren. Natuurlijk is dat ook belangrijk, maar ik denk dat velen het hiet al moeilijk genoeg hebben. Er bestaan veel vooroordelen en ik wilde daar eens doorheen breken", aldus Van Erk. 
Een groot deel van de deelnemers heeft de cursus uiteindelijk niet helemaal afgemaakt. Van Erk is daar wel in geslaagd. 
"De lessen waren extra interessant, omdat er over meer dan alleen taal werd gesproken. Hoewel lang niet alle cursisten een christelijke achtergrond hadden, kon daar wel over worden gesproken. De docent legde bijvoorbeeld iets uit over islamitische feestdagen, waarop de Goudse christenen konden reageren door te vertellen hoe wij bidden en osn geloof beleven". 
Vorig jaar zijn twee cursussen voor beginners gestart, in het najaar volgt een lessenreeks voor gevorderden. Smits: 
"Vanuit de christelijke werkgroep Van Berbers tot buren willen we in november ook weer een driedaagse cursus over de islamitische cultuur en religie verzorgen voor geďntresseerden. Vorig jaar heeft een dergelijke cursus 37 christenen uit de Goudse regio getrokken. Tijdens die drie dagen ligt de naduk niet op de taal, maar op de achtergrond van hier verblijvende moslims". 

Commentaar: 

Ziek, gestoord is toch het eerste waar je aan denkt al je je realiseert dat dit geen sprookje blijkt te zijn, 
dit is echt de omgekeerde wereld zeker als je de bovenstaande zinnen nogmaals leest: 

Smits heeft ondervonden dat er veel bij Marokkanen naar boven komt, als ze in de eigen taal worden aangesproken. 
"Ze zien het als een enorme blijk van belangstelling. 
In Nederland, maar ook in het eigen land, wordt de Berberse taal en cultuur nauwelijks getolereerd. 

Natuurlijk accepteren wij NLers niet de Berber taal en cultuur hier in NL. 
De wereld is immers van iedereen, OOK VAN DE BERBERS in het RIF-gebergte!! 
Maar NL is NIET van iedereen, ZEKER NIET van de Berbers!! 
NLs territorium is afgezet tegen tal van andere Afrikaanse en Aziatische landen nu niet echt heel groot, en we hebben gewoon dit kleine stukje grond voor ALLEEN de NLse cultuur en identiteit, zodat deze zich ten volste kan ontplooien en floreren, en dat gaat niet als tientallen andere dat ook op dat kleine stukje aarde willen!!! 

CULTUUR EINDIGT, 
WAAR MULTI-CUL BEGINT!!! 

P.S.: 
Het moet trouwens wel "vet interessant" zijn die Berber cultuur, zie dit bovenstaande citaat: 

Er bestaan veel vooroordelen en ik wilde daar eens doorheen breken", aldus Van Erk. 
Een groot deel van de deelnemers heeft de cursus uiteindelijk niet helemaal afgemaakt. Van Erk is daar wel in geslaagd. 

Ja hoor natuurlijk zijn het weer vooroordelen, alsof wij niet weten hoe vele NLers slachtoffer van straatterreur door de zonen van Allah zijn geworden de afgelopen decennia!! 


Stop het kwaadaardige, imperialistiche en explosieve gezwel dat islam heet!!

Geplaatst op: 25-08-2004 22:36 

Als iemand dus zelf besluit om Berbers te leren mag dat dus niet van jou. Het is toch hun eigen probleem dat ze dat doen. Het lijkt me zelf niet echt leuk om te doen maar als ze dat zelf willen is dat toch hun eigen probleem en niet dat van jou. Lekker tolerant ben jij zeg. 

Geplaatst op: 25-08-2004 23:21 

Dat is toch inperken van de burgerlijke vrijheden, wanneer je het volgen van talencursussen veroordeelt of zelfs verbiedt. 


Het is schokkend dat sommige Nederlanders maar al te bereid zijn om elk fatsoen, elke intellectuele verworvenheid overboord te gooien om niet verder te kijken dan hun neus lang is en hun buurman die anders is het liefst nog gisteren zien vertrekken

Geplaatst op: 25-08-2004 23:55 

Teveel vrijheid is ook niet goed 
Aan alles zit een grens ook aan vrijheid of burgelijke vrijheid. 

Ik permitteer me hier de vrijheid dat hier duidelijk een grens aan die burgelijke vrijheid is overschreden. 

Uit het artikel blijkt immers ondubbelzinnig duidelijk en zonneklaar dat NLers dit doen om Marokkanen maar te leren begrijpen. 
En dit is dan zeker integratie?? 

Whahahahaha 
belachelijk 

Tja integratie, maar dan van de andere kant, blijft toch echt de omgekeerde wereld. 
Daardoor kan ik toch echt niet ontkomen aan de indruk dat in de nabije toekomst de druk op hen die geen Marokkanen willen begrijpen groter wordt omdat wel te moeten. 
Stop het kwaadaardige, imperialistiche en explosieve gezwel dat islam heet!!

Geplaatst op: 26-08-2004 00:04 

Ziet u het trouwens al voor u dat aldaar, dus in de thuislanden van onze "vredelievende" nieuwkomers, 
het gebeuren dat een NLse dominee of een Rooms-Katholieke Vlaamse priester in het Turkse Ankara, Istanboel, Antalya of in het Marokkaanse Rabat of Casablanca 
in het plaatselijke buurthuis of moskee les mag gaan geven in Nederlandse taal en cultuur om daarmee een poging te ondernemen NLers/Vlamingen beter te leren begrijpen............!! 

Alleen de gedachte al......... , doet mij schuddebuiken van het lachen!! 
Stop het kwaadaardige, imperialistiche en explosieve gezwel dat islam heet!!

Geplaatst op: 26-08-2004 08:59 

Elke keer weer 'stel dat ... in hun land.....' . Waarom moet altijd voor wat hoort wat? Dat is je reinste onzin. En als er Nederlanders zijn die menen dat ze Marokkanen beter begrijpen door hun taal te leren, is dat hun goed recht om te doen. Jij hoeft niet te bepalen wat wel en niet mag. Dat is demagogsich en betuttelend. 

Als je zo opgeeft van het christendom, dan weet je ook dat een onderdeel van het christendom is, zoals Jezus heeft geleerd, dat je je nederig moet opstellen. 

Het is belachelijk en kortzichtig van jou om met opmerkingen te komen dat sommige vrijheden grenzen hebben. Je lijkt wel een communist die alles wil censureren. 
Het is schokkend dat sommige Nederlanders maar al te bereid zijn om elk fatsoen, elke intellectuele verworvenheid overboord te gooien om niet verder te kijken dan hun neus lang is en hun buurman die anders is het liefst nog gisteren zien vertrekken

Geplaatst op: 26-08-2004 20:16 

het wordt bijna eentonig maar weer moet ik zeggen dat ik het eens ben met socialist als hij zegt dat Benpatriot wel een communist lijkt die alles wil censureren. Als mensen marrokaans willen leren is dat hun goed recht. Waar het mijns insziens pas fout gaat is als de overheid een dergelijke cursus subsidieert. Dan word een grens overschreden die ligt bij het inzicht dat de overheid niets moet doen dat ook aan burgers zelf kan worden overgelaten. 
In dat geval betalen alle Nederlandse belastingbetalers voor een volgens mij nutteloze cursus die je meer als hobby zou kunnen zien dan als een serieuze, en voor ieders nut aan te wenden opleiding. 
"Die Welten, in denen verschiedene Gesellschaften leben, sind völlig verschiedene Welten, es ist nicht bloß dieselbe Welt, versehen mit unterschiedlichen Aufklebern." (Edward Sapir)

Geplaatst op: 27-08-2004 00:32 

Whahahahahaha..........een socialist die mij met een reformatorische en cavinistische opvoeding een lesje christendom poogt te geven. 

En daarbij een piepklein onderdeeltje wat in zijn multi-cul turele wereldbeeld past uit de Bijbel en levenswandel van christenen gebruikt onder de microscoop legt om mijn ongelijk pogen aan te geven!! 

"Beetje" hypocriet en ook arrogant, 
maar dat is dan ook een alom bekende eigenschap van socialisten!! 

Mijn afkeer tegen de multi-cul turele samenleving, moslims en vermenging etc.staat socialist hoogstwaarschijnlijk niet aan, en is de werkelijke reden van zijn kritiek. 
Stop het kwaadaardige, imperialistiche en explosieve gezwel dat islam heet!!

Geplaatst op: 27-08-2004 09:08 

BenPatriot, ik ben ook christelijk opgevoed. Nederlands Hervormd. Verder heb ik mij verdiept in andere geloofsrichtingen binnen het christendom. 

Waar ik in de loop van de jaren in ben teleurgesteld is de houding van het christendom ten opzichte van andersdenkenden en -gelovigen. 

Men gaat tegenwoordig helemaal aan de boodschap van Jezus voorbij (al betwijfel ik de rest van de feiten wat betreft zijn dood en opstanding). De nadruk ligt alleen op behoud van de eigen groep, het uitoefenen van macht over gelovigen door leiders en het zaaien van angst onder de kudde des Heeren. 

Ik haal niet uit mijn 'multi-culturele' visie zomaar wat uit de bijbel wat van pas komt. Dat wat ik aanhaal is juist dé boodschap van het christendom:"Heb Uw naaste lief als Uzelf". 

En wanneer het christendom geclaimd wordt als onderdeel van de Nederlandse/Westerse cultuur, dan is het niet meer dan logisch dat ook die boodschap moet worden overgedragen. 
Van mij hoeft dat niet, maar als jij als Patriot meent dat het christendom belangrijk is, moet je er ook naar leven, anders ben je zelf schijnheilig. 

Nu zijn er genoeg parallellen tussen het christendom en de militante tak van de islam. In het verleden was de gehele kerk militant en wilde ze met geweld het geloof opleggen. Wie niet wilde geloven, werd gedood en wanneer je niet mee wilde werken als christen met wat de kerk voorschreef dan werd je bang gemaakt met de dreiging van de hel. 
Dus wat dat betreft is al vanaf het begin van de Roomse Kerk het christendom geperverteerd en wordt ze niet meer beleden op de manier zoals Jezus het bedoelde. 

Dat er nu Goudse christenen zijn, die zich wél willen openstellen voor anderen buiten de geloofsgemeenschap is alleen maar aan te moedigen. Als wij een stapje in de richting doen van de medelanders uit Marokko, die hier door ons zijn heengehaald, dan zullen zijn sneller naar ons toe gaan. Want je moet als christen toch je bekommeren over de vreemdeling die in je stede woont. - Gewijzigd door socialist op: 27-08-2004 09:10 
Het is schokkend dat sommige Nederlanders maar al te bereid zijn om elk fatsoen, elke intellectuele verworvenheid overboord te gooien om niet verder te kijken dan hun neus lang is en hun buurman die anders is het liefst nog gisteren zien vertrekken

Geplaatst op: 27-08-2004 15:55 

Socialist, wat ik niet snap is het volgende: Hoe kun je zowel socialist zijn als christen. Het idee van het christendom is namelijk dat de mens van nature slecht is. Immers waar is anders vergeving van zonden voor nodig? Twrwijl socialisten (en liberalen ook) ervan uitgaan dat de mens van nature goed is. 
Ik realiseer mij dat dit niet veel meer met het oorspronkelijke onderwerp te maken heeft maar ik zou het toch wel waarderen als je mij hierop een antwoord zou geven. 
"Die Welten, in denen verschiedene Gesellschaften leben, sind völlig verschiedene Welten, es ist nicht bloß dieselbe Welt, versehen mit unterschiedlichen Aufklebern." (Edward Sapir)

Geplaatst op: 27-08-2004 16:04 

Ach Hugin je hebt mij dan weliswaar niets gevraagd maar ik zal dan alvast maar antwoorden dat ik dat hypocriete gehuil dan ook heb proberen bloot te leggen. 

Maar goed dan stuit je natuurlijk geheel volgens socialistische gewoontes op een pantser van communistische doctrines, 
maar misbruiken die zelfde rood-fascistische wereldverbeteraars die geen verschillen zien tussen rassen en culturen wel een piepklein zinnetje als 'je naaste leifhebben als je zelf' 

Maar goed als mijn naaste reken ik alleen mijn Nederlandse Duitse, Griekse, Spaanse buurman, vrouw, jongen of meisje 

EN NIET 

mijn door rood-socialistische immiggratieliefhebbers geďmporteerde (volgens diezelfde goegemeente "gevluchtte) Somalische, Eritreese of weet ik wat al niet meer voor buiten-Europese achtergrond 
buurman!! 

Wel een mens, maar niet meer dan dat!! 

- Gewijzigd door BenPatriot op: 27-08-2004 16:07 
Stop het kwaadaardige, imperialistiche en explosieve gezwel dat islam heet!!

Geplaatst op: 27-08-2004 19:32 

Nou BenPatriot, dan ben jij de term christen niet waard. En dan hoop ik dat onze lieve heer een appeltje met jou te schillen heeft. 

Moge Gods Toorn op U rusten. 


Misselijk mannetje, geen haar beter dan de eerste de beste terrorist. 
Het is schokkend dat sommige Nederlanders maar al te bereid zijn om elk fatsoen, elke intellectuele verworvenheid overboord te gooien om niet verder te kijken dan hun neus lang is en hun buurman die anders is het liefst nog gisteren zien vertrekken

Geplaatst op: 28-08-2004 16:25 
quote: 

Als je zo opgeeft van het christendom, dan weet je ook dat een onderdeel van het christendom is, zoals Jezus heeft geleerd, dat je je nederig moet opstellen. 

ten opzichte van God, niet ten opzichte van iets anders. 
quote: 

dé boodschap van het christendom:"Heb Uw naaste lief als Uzelf". 

Een naaste is niet een vreemde. Heb dus je volk lief. 
quote: 

En wanneer het christendom geclaimd wordt als onderdeel van de Nederlandse/Westerse cultuur, dan is het niet meer dan logisch dat ook die boodschap moet worden overgedragen. 
Van mij hoeft dat niet, maar als jij als Patriot meent dat het christendom belangrijk is, moet je er ook naar leven, anders ben je zelf schijnheilig. 

Dan moeten we op zijn minst ook de tien geboden in acht nemen. Gij zult niet stelen. Dat is nog nooit duidelijk gemaakt aan die moslims. 
quote: 

Nu zijn er genoeg parallellen tussen het christendom en de militante tak van de islam. In het verleden was de gehele kerk militant en wilde ze met geweld het geloof opleggen. Wie niet wilde geloven, werd gedood en wanneer je niet mee wilde werken als christen met wat de kerk voorschreef dan werd je bang gemaakt met de dreiging van de hel. 
Dus wat dat betreft is al vanaf het begin van de Roomse Kerk het christendom geperverteerd en wordt ze niet meer beleden op de manier zoals Jezus het bedoelde. 

Ik geloof dat je de reformatie gemist hebt. Wel eens van Calvijn gehoord? Die vond dat het alleen om het geloven ging, en men moest de Bijbel zelf lezen, in de volkstaal, zodat iedereen weer zou weten wat er precies instond. Toen werkte het dus weer superieur, en dat merkten we omdat we toen even 150 jaar het rijkste land ter wereld waren. 
quote: 

die hier door ons zijn heengehaald, 

Je bedoelt: Die hier vrijwillig zijn gekomen omdat ze dachten snel rijk te worden. 
quote: 

dan zullen zijn sneller naar ons toe gaan. 

Dat is bewezen niet waar. Dat heb je de afgelopen 20 jaar kunnen zien. Het is juist zaak je streng op te stellen, en van hen te eisen dat ze normaal doen. 
quote: 

Nou BenPatriot, dan ben jij de term christen niet waard. En dan hoop ik dat onze lieve heer een appeltje met jou te schillen heeft. 

Moge Gods Toorn op U rusten. 


Misselijk mannetje, geen haar beter dan de eerste de beste terrorist. 

Meer van je eigen mensen houden dan van vreemden is volgens jou hetzelfde als mensen afmaken omdat ze geen moslim zijn? Ben je helemaal gek geworden? En dan ook nog zo schurftig uit de hoek komen met Moge Gods Toorn op U rusten. ! Nep-Christen. 

- Gewijzigd door Tony op: 28-08-2004 18:53 
We moeten het voortbestaan van de Westerse beschaving en met name het blanke Nederlandse volk veiligstellen. Eigen volk eerst. Collectief Machiavellistisch.

Bron:
http://www.democrates.net

Volledige link:
http://www.democrates.net/upb/viewtopic.php?id=8&t_id=554