Interview

Het onderstaand artikel verscheen op het internet en is een verkorte versie van een interview met Jan Smits en Martine van Erk, leden van de werkgroep 'Van Berbers tot Buren'. Het verscheen in de 'Goudse Courant' in september 2002 en is overgenomen door verschillende regionale kranten en ook op websites van diverse instellingen overgenomen of geciteerd.

Berberles voor Goudse christenen

GOUDA | De christelijke werkgroep Van Berbers tot buren heeft het initiatief genomen om cursussen Berbers te faciliteren voor Goudse christenen. Deelnemers proberen op deze manier gemakkelijker in contact te treden met Marokkanen in de Goudse regio.

Volgens Jan Smits van de werkgroep is het primaire doel niet om Marokkanen te bekeren tot het christendom. "Maar ons streven gaat wel verder dan alleen het leggen van een vriendschappelijk contact met de Marokkaanse buur. Het blijft een verlangen om hen te laten delen in ons geloof. Moslims kennen Jezus ook vanuit de koran. Wij zouden hun willen meegeven, dat hij naast een belangrijke profeet vooral ook onze Verlosser is."

De cursus, die ook door niet-christenen is gevolgd, wordt gegeven door de Marokkaanse docent Ramdani, verbonden aan de Tilburgse universiteit. "Hij doet dat op zeer deskundige wijze. Toch is het zeker niet zo dat de cursisten de taal nu vloeiend spreken. Maar het kan helpen om het ijs te breken. Zelf heb ik als hulpverlener jarenlang in Oezbekistan gewerkt en daar merk je dat het geweldig is als mensen de moeite te doen om maar een paar woordjes van jouw taal te leren."

Smits heeft ondervonden dat er veel bij Marokkanen naar boven komt, als ze in de eigen taal worden aangesproken. "Ze zien het als een enorme blijk van belangstelling. In Nederland, maar ook in het eigen land, wordt de Berberse taal en cultuur nauwelijks getolereerd. Vaak beginnen mensen direct over hoe hun leven nu eigenlijk is in Nederland. De kennis van de taal, hoe matig ik die nu ook beheers, schept toch een vertrouwensband."

De Goudse Martine van Erk, die de taalcursus voor beginners heeft gevolgd, zegt zich vooral te hebben willen inleven in Marokkanen.
"Ik heb wel wat negatieve reacties gehad, in de trant van: laat hen eerst maar goed Nederlands leren. Natuurlijk is dat ook belangrijk, maar ik denk dat velen het hier al moeilijk genoeg hebben. Er bestaan veel vooroordelen en ik wilde daar eens doorheen breken", aldus Van Erk.

Een groot deel van de deelnemers heeft de cursus uiteindelijk niet helemaal afgemaakt. Van Erk is daar wel in geslaagd. "De lessen waren extra interessant, omdat er over meer dan alleen taal werd gesproken. Hoewel lang niet alle cursisten een christelijke achtergrond hadden, kon daar wel over worden gesproken. De docent legde bijvoorbeeld iets uit over islamitische feestdagen, waarop de Goudse christenen konden reageren door te vertellen hoe wij bidden en ons geloof beleven."

Vorig jaar zijn twee cursussen voor beginners gestart, in het najaar volgt een lessenreeks voor gevorderden. Smits: "Vanuit de christelijke werkgroep Van Berbers tot buren willen we in november ook weer een driedaagse cursus over de islamitische cultuur en religie verzorgen voor ge´nteresseerden. Vorig jaar heeft een dergelijke cursus 37 christenen uit de Goudse regio getrokken. Tijdens die drie dagen ligt de nadruk niet op de taal, maar op de achtergrond van hier verblijvende moslims."http://www.goudschecourant.nl/regioportal/GC/1,1478,13085-Gouda-Regionieuws!!__2277992_,00.html