Klik hier voor onze home pagina

Ontmoetingsplaats van Moslims en Christenen

Ga naar www.tamazight.nu Ahlan wa sahlan (Arabisch voor 'Welkom') Berbers tot Buren - Home Voeg deze site toe
aan je favorieten!
 

Zijn Allah en God dezelfde?


Dit is een veelgestelde vraag tijdens onze bijeenkomsten. Hieronder treft u een briefwisseling aan tussen een (christelijke) bezoeker van onze website (André) en een werkgroeplid (Johannes)*.

Beste Johannes,

Naar aanleiding van uw presentatie en na het lezen van de site "van berbers tot buren" (thans www.tamazight.nu, redactie) wil ik wat punten tegen u zeggen:

  • Allah is NIET God. Op de belangrijkste moskee op de tempelberg staat: allah, god zonder zoon. Als dat geen provocatie is naar God! En naar Jezus Christus.
  • Op de site staat: "In plaats daarvan bestreed Hij de godsdienstleraren (Mullahs). Het volk was boos en teleurgesteld." In de tijd dat Jezus Christus leefde bestond de islam nog helemaal niet. Dus ook geen Mullahs. Er waren wel schriftgeleerden en Farizeën die tegen Jezus streden.
  • Verder: "Hij bad tot Allah: "Vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen!" Zijn laatste woorden waren: "Het is volbracht (klaar)!" Allah is een maangod, die geen zoon heeft. Jezus bad tot God, niet tot een maangod.
  • En er staat: In de Heilige Quran (soera 50:16) staat... Hoe kan je de koran nu heilig noemen? Het boek waarin wordt beschreven dat christenen en vooral Joden de vijand zijn/varkens, honden zijn. Het een grote zonde is om de Heilige Geest te erkenen en helemaal dat Jezus Christus Zoon van God is.
  • Mohammed heeft als "profeet" vele honderden Joodse mensen vermoord. Gods volk. En "zijn" boek heeft tot de dag van vandaag de mensen geïnspireerd om oorlog, bomaanslagen en terreur te plegen.

En zo kan ik nog wel langer doorgaan. Ik vind wel dat je als christen zijnde open moet staan naar moslims toe en er voor hen klaar moet staan. Maar zeggen dat allah God is, dat zal ik nooit doen.

Ik wens u nog een fijne dag! M.v.g. André


Beste André,

Je hebt even moeten wachten op een reactie van mij - vanwege de kerstdagen en de voorbereidingen daarvoor! - maar zoals je ziet ben ik je mail niet vergeten!

Allereerst goed dat je reageert en zo helder je mening geeft over hetgeen ik te berde heb gebracht. Ik ben altijd blij als mensen kritisch luisteren en ook laten weten wat ze ervan vinden. Liever dan dat ik later zou horen dat iemand niet gelukkig was met het vertelde, maar daar nooit over praatte! Bovendien helpt het om elkaar scherp te houden en steeds weer kritisch naar jezelf te kijken wat je zegt en hoe je het kan verantwoorden. Dus bedankt!

Voordat ik op je punten in ga, zal ik even duidelijk stellen dat er in mijn visie maar één weg tot behoud is: Jezus, en dat er maar één God is: de God van Israël die zich als JHWH (Jahweh) bekend maakt in de Bijbel. En dat moslims, joden en westerlingen zich tot Hem moeten bekeren. Zo, dat zorgt alvast voor een goed en helder uitgangspunt.

De discussie of God en Allah dezelfde zijn, is niet zo'n simpele. Volgens mij is het ook geen zinnige discussie, want wat of wie vergelijk je nou precies? Het woord "God" is een Nederlands woord van germaanse oorsprong, of beter gezegd, Gothische oorsprong, en betekent "De aanbedene". Het woord werd gebruikt voor heidense goden (wie anders, in die tijd).

Andersom kan je je afvragen welk woord Arabische christenen (waarvan er vele zijn in bv Egypte, Libanon, Irak) gebruiken voor God. Uiteraard geen Germaans (=Europees) woord. Nee, ze noemen God "Allah", want dat is Arabisch en dus de taal die zij spreken. Dit geldt ook voor de miljoenen christenen in Indonesië.

De Fransen noemen God "Dieu", dat is weer verwant aan het Indische "Deva" en het heidense "Tius" (in het woord Dinsdag, Tiusdag). Hmmmm, wij eren een reeks afgoden in de dagen van de week en de maanden...

In de eerste Turkse Bijbels werd het woord "Allah" gebruikt voor God. Hier maakten christenen later bezwaar tegen, omdat dit te islamitisch zou zijn. Daarom werd later het woord "Tanri" gebruikt, een echt Turks woord (dat trouwens ook door Turkse taalpuristen gebruikt wordt). Echter, dit niet-islamitische woord is van Mongoolse oorsprong en duidt een soort van oppergeest aan vanuit het Sjamanisme. De vraag is of dat een betere keuze was!

Als we zeggen dat "God" en "Allah" niet (of juist wel) dezelfde zijn, wat vergelijken we dan? Een Indonesische moslim en christen die deze discussie voeren, zullen beide het woord "Allah" gebruiken. Hun gesprek zal dan niet gaan of "Allah" en "Allah" hetzelfde zijn, maar wie God is en hoe je Hem kan kennen en hoe Hij gediend wil worden.

Naar mijn mening is dat dus waar de discussie om moet gaan, en dat is ook waar ik tijdens de bijeenkomst in november over heb geprobeerd te praten: wie zeggen christenen dat God is en wat zeggen moslims? En dan zie je inderdaad overeenkomsten (bv "Er is één God") en verschillen (zoals je heel terecht aangeeft: God heeft een Zoon, en dat wordt zeer helaas door moslims - nog - ontkend).

De verschillen die er zijn geven ook wat mij betreft de doorslag. Ongeacht of je het over dezelfde God hebt, de verschillen in hoe je Hem ziet zijn zodanig dat de wegen heel erg uiteen gaan. Maar dan zeg ik er gelijk bij: hoe zit dat dan met andere groepen? Ik stel de vragen zonder ze nu te beantwoorden:

Bv, is onze God dezelfde als die van de joden? Volgens de joden heeft Hij ook geen Zoon en is Jezus niet de messias (wat moslims wel geloven trouwens). Is onze God dezelfde als de God van de Jehova's Getuigen en Mormomen? En hoe zit het met bepaalde streng gereformeerde groepen die geen zicht hebben op de liefdevolle en genadige attributen van God? De islamitische soefi's die God juist wel hun vader noemen en een relatie met Hem zoeken?

Je noemt ook dat Allah een maangod is. Dat ligt naar mijn mening wat complexer. In het Oude Oosten wordt al sinds Sumerische tijden (3000 v Chr) de maangod vereerd, onder de naam "Nannar" of "Sin". Dit gebeurde ook in Palestina, Babylonië, Harran en Arabië. Waarschijnlijk eerde ook Abraham's familie (vooral) de maangod voor hun bekering. In de tijd van Mohammed was Sin inderdaad de belangrijkste god. Omdat hij de belangrijkste was, werd hij gewoon "god" of "de god" genoemd. In het Arabisch is dat dus "Al Ilah" (al = de; Ilah = god). Het is dus wat kort door de bocht te zeggen dat Allah en Sin dezelfde zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat Mohammed het woord "Al Ilah" bleef gebruiken om over de Enige god te praten. Dit was een woord waarmee hij tenminste begrepen werd. Zoals de eerste missionarissen in Nederland/NW Europa het woord "Gu" of "Guth" gebruikten, dat nu als "God" wordt uitgesproken.

Je weet wellicht dat Arabisch en Hebreeuws sterk verwante talen zijn. Het Arabische woord voor "De God": Al Ilah" is bijna identiek aan het Hebreeuwse woord voor God: "Eloh", dat in het OT meestal als meervoudsvorm (!) voorkomt, nl "Elohiem". Waar komt het woord Elohiem in de Bijbel vandaan? Het antwoord is simpel: al voordat de Hebreeërs als volk bestonden, werd de afgod "El" vereerd in Kanaan! Dus met een beetje kwade wil zouden moslims net zo hard kunnen zeggen dat wij christenen een Kanaanitische afgod dienen!

Op onze website gebruiken we dus gewoon Arabische woorden i.p.v. Nederlandse, omdat we zo (denken) makkelijker te kunnen communiceren met moslims. Daarom ook het woord "mullah", waarbij we natuurlijk snappen dat de Islam 632 jaar na Jezus kwam. Maar elke moslim weet wat een mullah is, nl een islamitische schriftgeleerde. Zo begrijpt de moslimlezer in één keer waar het over gaat. En de strekking van onze tekst is natuurlijk om uit te leggen dat Jezus er niet voor terugschrok om met wie dan ook om te gaan en een ieder aansprak op zijn zonden, noden, hartsgesteldheid.

Het punt dat we de koran "Heilige Quran" noemen vind ik een goede nadenker van je. Ik denk dat we daar intern even over door moeten praten. Het woord "Heilig" voegt geen betekenis toe (zoals Allah of mullah) maar wel een waardering, die we niet bedoelen. Bedankt voor het opmerken!

Het feit dat Mohammed honderden Joden heeft vermoord, is natuurlijk bekend, ook aan ons. Maar wat wil je ermee zeggen? Dat we niet met moslims in gesprek moeten gaan? Wel, denk ik, en dat zeg je verderop ook. Betekent het dan dat we onze stekels op moeten zetten in het gesprek? Dat dient m.i. geen enkel doel. En, zoals ik tijdens mijn studie heb betoogd, ook christenen (maar het is waar, niet Christus!) hebben duizenden moslims en Joden vermoord. Het is maar al te gemakkelijk om hier ontstellend veel voorbeelden van te vinden. Het meest zinloze lijkt het mij om met moslims negatieve dingen van de ander te gaan uitwisselen. In zo'n gesprek staat een ding als een paal boven water: er zal niemand bekeerd worden! We moeten een gesprek voorkomen waarbij we het beste van onszelf vergelijken met het slechtste van de ander.

Gelukkig, in de praktijk, merk ik dat de meeste (godsdienstige) moslims die ik ontmoet buitengewoon prettige mensen zijn die ernaar verlangen God te dienen en heel graag een goed leven willen leiden. In al deze gevallen is het altijd mijn diepe verlangen dat hun geloof vervulling en voltooiing mag vinden in Jezus de Verlosser, Zoon van God. Geprezen zij de Heer voor een aantal maal dat ik mocht waarnemen dat dit gebeurde!

Beste André, ik hoop dat bovenstaand je een beetje helpt om te begrijpen waarom we dingen doen zoals we doen. Vergeef me als ik in het bovenstaand te fel ben geweest, dat is geheel te wijten aan het feit dat dit thema - beter gezegd, deze mensen - mij erg aan het hart gaan.

Gods zegen voor jou!

Johannes


Beste Johannes,

Bedankt voor uw mail en voor uw uitgebreide antwoorden. Het geeft niet dat het wat langer heeft geduurd :-) U komt niet fel over in uw mail. Als je in bepaalde zaken gelooft, hebt je ook het enthousiasme daarover. Ik wil nog even op uw mail ingaan. Van mijn kant zelf is het ook geen aanval op u, maar meer de manier/kant hoe ik het zie.

Over dat van of God en allah dezelfde zijn. Ik weet dat we hier in Nederland God, Jezus, enz...anders uitspreken dan in het buitenland. Maar aangezien allah geen zoon heeft en God wel, dan betekent dat dat er dus al 2 goden zijn, 1 zonder zoon en 1 met. We kunnen het allebei over Piet hebben, maar als de ene Piet geen kinderen heeft en de andere Piet wel, dan zijn er 2 Pieten in het spel.

U gaf dat voorbeeld aan over Indonesië, dat een christen en een moslim het allebei over allah hebben. Wat ik dan niet snap is het gegeven dat christenen in Indonesië onthoofd worden omdat ze niet allah erkennen, maar trouw blijven aan God (ik zeg het hier maar in het Nederlands). En dat in alle landen waar moslims in de meerderheid zijn, christenen verkracht, vermoord, mishandeld, gediscrimineerd worden, omdat ze allah en mohammed niet erkennen.

U hebt gelijk dat er vele christenen zijn geweest die Joden en moslims hebben vermoord. Die zal ik ook nooit erkennen als leiders, profeten enz...
Maar het grote verschil hiermee is, dat mohammed als voorbeeld wordt gezien in de koran en in de moslimwereld hoe je met Joden (en christenen) om moet gaan. Aangezien het Joodse volk een bijzondere plek heeft bij God, kan ik niet geloven, dat God ("allah") zijn "profeet" mohammed heeft gestuurd om Joden te doden en ze te haten tot het einde van de wereld.

Uiteraard zijn er vele moslims die zich GELUKKIG niet aan alle geschriften van de koran houden. Je moet open blijven staan voor de mens. Maar ik kan niet geloven dat allah en God dezelfde zijn. Om eerlijk te zijn, zie ik mohammed als 1 v/d vele valse profeten. Dit zeg ik niet tegen moslims. Ik probeer ze zo goed mogelijk als een christen te benaderen.

Dit was dus een kleine aanvulling op uw mail. Ik wens u succes met uw werk! En nog een fijn weekend.

M.v.g. André


Beste André,

Bedankt voor je antwoord. Als ik zo je brief lees, denk ik dat we dichter bij elkaar staan dan we misschien eerst dachten.

Zoals ik eerder al aangaf, is voor mij de vraag of Allah en God dezelfde zijn, niet zo heel relevant voor mij. De vraag die wel belangrijk is, is wie deze God dan is. En daar gaan de wegen zeer fundamenteel uiteen. Wij gebruiken op onze site dus het woord Allah. Maar als je verder leest, zie je dat wij geloven dat Hij mens werd in Jezus. Dat is duidelijk. Je kan dus zeggen: wij dienen verschillende goden. Of je kan zeggen: wij geloven beiden in God, maar moslims dienen wat ze niet kennen (zoals de Atheners de onbekende god dienden zonder Hem te kennen - Hand 17).

De houding van de Koran t.o. Joden is inderdaad niet altijd best. Overigens zijn er twee stromingen in de koran. Die zijn terug te herleiden op de vroege en late periode van Mohammed. In de vroege (Mekkaanse) periode was hij heel positief over Joden. In de Medinaanse, latere periode, was hij teleurgesteld dat zij (en de christenen) hem niet aanvaarden en zelfs verraden hadden.

Nu is het zo dat moslims over het algemeen deze tegenspraak in de koran niet aanvaaarden en proberen te harmoniseren. Welke kant ze dan opzwaaien, is een interpretatiekwestie. En zie daar, je hebt dus 'fundamentalistische' moslims, die de radicale kant opgaan, en 'gematigde' moslims die de teksten uit de eerste periode benadrukken.

Er is tegenwoordig veel discussie onder geleerden of de koran in zichzelf tot haat oproept en veel moslims gematigd zijn, ondanks de koran, of dat het omgekeerde waar is, nl dat veel moslims radicaal zijn, in weerwil van de koran.

Ik heb de koran meerdere keren gelezen en ben van mening, met jou denk ik, dat het maar goed is dat veel moslims de koran niet zo goed kennen en letterlijk volgen!

Dit gezegd hebbend, kunnnen we niet uitvlakken dat tijdens het grootste deel van de afgelopen 2000 jaar de moslims vaak veel toleranter tegenover christenen en joden geweest zijn dan andersom.

Bv., de Byzantijnen (christenen) verboden de Joden in Jeruzalem te wonen (rond 300). Na de moslimverovering mochten ze er weer wonen (650?), totdat de (christelijke!) kruisvaarders de stad innamen (1099). Toen de moslims de christenen verjoegen (ca 1200), mochten er weer Joden wonen.

In Islamitisch Spanje (ca 750-1492) waren Joden en christenen beschermde minderheden (dhimmi's). Ze hadden minder rechten dan moslims (helaas) en moesten een belasting betalen. Overigens betaalden moslims hun eigen belasting, zakaat. Toch konden ze hoog opklimmen, bv. Maimonides, de belangrijkste Joodse geleerde uit de middeleeuwen. Ook in staatszaken konden ze tamelijk hoog komen. Belangrijker nog, ze waren zeker van hun veiligheid en bezittingen.

Toen de christenen Spanje herroverden, hebben ze 200 jaar lang moslims en joden vervolgd, gedood, gedwongen bekeerd, achtergesteld. Uiteindelijk werden de bekeerde moslims en joden ook gedood en tenslotte alle spaanse christenen van wie ook maar enigszins vermoed werd dat ze een geringe sympathie hadden voor deze groepen.

De Joden die konden vluchtten, trokken naar drie plaatsen: Marokko, Nederland en Turkije. Hieraan hebben wij in NL de Joodse gemeenschap te danken, tot 1945 helaas. In Turkije (Osmaanse rijk) waren de Joden veilig en ze hebben daar zonder al te veel problemen gewoond tot aan 1948.

Ondertussen weten we helaas maar al te goed dat de Joden in het chr. Europa nooit zeker waren van hun lot. Nu eens hier, dan weer daar, waren er vervolgingen (pogroms), uitsluitingen of regelrechte genocide's. Ook Maarten Luther sprak de banvloek over dit volk uit. Frankrijk, Duitsland, Rusland en Polen, alle vier landen met grote Joodse gemeenschappen, hebben alle vier een wrede traditie van vervolging.

Vanuit Joods gezichtspunt was de Holocaust van 1938-1945 niets anders dan een sluitstuk van 20 eeuwen vervolging. En het moet gezegd, in de islamitische landen moet je met een kaarsje zoeken naar tijden dat Joden vervolgd werden (maar die zijn er wel, bv kortstondig onder de Berberdynastieen in Spanje in de 10e en 11e eeuw).

Waarom is dit van belang? Omdat deze zwarte bladzijden (zeg maar gerust, hoofdstukken) ervoor gezorgd hebben dat Joden (en ook moslims) het evangelie niet willen aanvaarden. Je kan wijzen op de brongeschriften (de bijbel, koran) hoe het eigenlijk zou moeten in een godsdienst. En dan ben ik het 100% met je eens: het NT wijst op liefde voor je vijand, de koran wijst op geweld. Maar voor de mensen in kwestie was dat 2000 jaar lang een zeer schrale troost.

Dus, laten we heel voorzichtig zijn de islam gewelddadig te noemen. Vergeet ook niet dat wij het wereldnieuws door een westerse bril bekijken. Lees naast www.telegraaf.nl ook eens AlJazeera.com of Israelische kranten (haaretz.com).

Het overgrote deel van de moslims dat ik ontmoet heb, is zeer vredelievend. Je gaat echt anders tegen de Islam uit de pers aankijken wanneer je zelf moslims leert kennen. Ik denk dat we één zijn in ons verlangen dat joden en moslims de Messias leren kennen als verlosser tot God. Laten we bidden dat dit mag gebeuren in Gouda, Israel en overal ter wereld!

Hartelijke groet en Gods zegen voor 2009!

Johannes


Reageren?

Stuur dan een e-mail via ons contactformulier. Reacties willen we graag hieronder plaatsen! Vooral ook moslims en joden worden uitgenodigd tot reageren!


*Omwille van de privacy zijn de namen gefingeerd.
Berbers tot Buren © 2006 - Produced by FastBird (Software Development and Training)