Klik hier voor onze home pagina

Ontmoetingsplaats van Moslims en Christenen

Ga naar www.tamazight.nu Ahlan wa sahlan (Arabisch voor 'Welkom') Berbers tot Buren - Home Voeg deze site toe
aan je favorieten!
 

De Sint-Janskerk

De Sint-Janskerk is de wijkkerk van PKN wijkgemeente St. Janskerk A en B. De wijkgemeente wil, levend vanuit de verwachting van Gods Koninkrijk, gestalte geven aan Zijn opdracht tot verdere opbouw van de gemeente tot een levende gemeente van Christus. De eredienst heeft een centrale plaats in het gemeenteleven.

Kerkdienst

Iedere zondagmorgen wordt gezamelijk door wijk A en B om 10:00 uur in de Sint-Janskerk een kerkdienst gehouden. Hierin gaat afwisselend een van de twee wijkpredikanten in voor. De middagdienst en/of avonddienst wordt afwisselend in de Sint-Janskerk, Vredeskerk, Pauluskerk of de Westerkerk gehouden.

Voor kinderen

Voor de kinderen tot 4 jaar is er tijdens de moren- en middagdienst creche in gebouw de Haven, Oosthaven 31. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er tijdens de morgendienst een kinderbijbelvertelling. Gedurende de middagdiensten is er zondagschool voor groep 1 t/m 8.

Andere activiteiten

Naast de eredienst zijn er verschillende gelegenheden tot onderlinge ontmoeting en bemoediging. Voorbeelden hiervan zijn de bijbelkringen, de gebedskringen, de avondmaalskring, de gemeente-avond, de sing-in, het jaarlijkse gemeenteweekend en de bijeenkomsten in de Stille Week voor het Paasfeest.

Sint Janskerk, Gouda
Zondagsbrief

Wekelijks wordt er een zondagsbrief gepubliceerd. Hierin staan actuele onderwerpen, gebedspunten en oproepen van onze wijkgemeente. Ook staat hierin de liturgie en worden de te zingen liederen afgedrukt in deze zondagsbrief. De zondagsbrief kunt u ook op deze website vinden bij de kerkdiensten van onze wijkgemeente.

Koffie drinken

Regelmatig wordt de gemeente uitgenodigd om na de morgendienst in de Sint-Janskerk met elkaar koffie te drinken. Hiermee hopen de wijkkerkenraden de onderlinge band tussen de gemeenteleden te verstevigen en ook contact te leggen met gemeenteleden die zich pas sinds kort in onze gemeente hebben gevestigd. Zij worden dan ook in het bijzonder hiervoor uitgenodigd.

Thema-Plus Diensten

Gezamelijk wordt er acht keer per jaar themaplusdiensten georganiseerd. Deze worden om zeven uur in de Pauluskerk gehouden, waarbij een bepaald thema aan de orde komt en liturgisch gezien steeds naar een wat andere invulling wordt gezocht. Ook treedt er in deze diensten een muziekgroep op.

Contact
Scriba:
A.L.H. Hage0182-527341wijk-v at hervormdgouda.nl
Van Swietenstraat 12801 AH Gouda

Voorzitter wijkkerkeraad:
J. Baaijens0182-572555rbj at revius.wartburg.nl
Magalhaeslaan 172803 XA Gouda
Website:

Klik hier om de website van deze gemeente te bezoeken.

Berbers tot Buren © 2006 - Produced by FastBird (Software Development and Training)