Klik hier voor onze home pagina

Ontmoetingsplaats van Moslims en Christenen

Ga naar www.tamazight.nu Ahlan wa sahlan (Arabisch voor 'Welkom') Berbers tot Buren - Home Voeg deze site toe
aan je favorieten!
 

Uitgangspunten

In eerste instantie wil Berbers tot Buren Goudse christenen motiveren om in liefde uit te gaan en dienstbaar te zijn naar Berberburen toe.

Waar nodig en mogelijk zal Berbers tot Buren acties, contacten initiëren en coachen, maar het heeft altijd de voorkeur dat kerken (uiteindelijk) "eigenaar" worden van dergelijke activiteiten.

Berbers tot Buren is een interkerkelijke werkgroep, maar staat open voor iedereen die de doelstelling onderschrijft.

Berbers tot Buren onderschrijft de 12 Artikelen des Geloofs.

Berbers tot Buren neemt geen politieke standpunten in t.a.v. hete hangijzers als vreemdelingenpolitiek, asielbeleid of het Palestijns/Israëlische conflict, hoewel de werkgroepleden buiten de context van de werkgroep uiteraard hun mening mogen hebben en uitdragen.

Wel wil Berbers tot Buren christenen en moslims stimuleren om, waar nodig, vooroordelen en stereotyperingen ter herevaluatie te nemen zodat begrip en waardering de plaats van angst en verdachtmaking kunnen innemen.

Berbers tot Buren gelooft dat een mens slechts verzoend met God kan worden door het plaatsvervangend lijden en sterven van Sidna Isa (de Here Jezus).

Ten slotte: al het werk begint, gaat voort, en bereikt zijn doel alleen door voortdurend gebed!

Bekering of dialoog?

Berbers tot Buren is geen beweging die uit allemacht moslims probeert te bekeren. In de geschiedenis is veel haat gezaaid in de relatie tussen christenen en moslims, omdat nu weer de ene, dan weer de andere partij misbruik maakte van macht, geweld of intimidatie om de ander te "bekeren".

Toch is het onze diepe overtuiging dat een mens pas echt heel kan worden door God te leren kennen door Jezus Christus. Dit is het mooiste wat wij kennen in ons leven; hoe zouden we deze boodschap voor ons zelf kunnen houden? Omdat wij van de Berbers houden, verlangen wij ernaar dat zij de Verlosser leren kennen!
Berbers tot Buren © 2006 - Produced by FastBird (Software Development and Training)